Zakládání staveb

 

Základové konstrukce stavebních objektů jsou velmi významným a lze říci jedním s nejdůležitějším

konstrukčním prvkem v rámci celého objektu. Základové konstrukce přenášejí stálé, nahodilé, popř.

dynamické zatížení z konstrukcí nad základy do základové zeminy (podloží). Z toho důvodu je nutné

při návrhu základové konstrukce brát v úvahu a posuzovat tři složky a to kvalitu podloží, vlastní

základy a konstrukce nad základy komplexně, tak aby tvořily dokonalý celek a tak zajistily dokonalou

bezpečnost a stabilitu objektu.

Díky naší dlouholeté zkušenosti jsme schopni zajistit opravdu kvalitní základy pro váš projekt.

 

zakladani-staveb

zakladani-stavby-3

samsung 061 1600x1200

 

samsung 060 1600x1200

 

samsung 056 1600x1200