Miako stropy

POROTHERM strop tvořený cihelnými vložkami MIAKO a keramobetonovými stropními nosníky vyztuženými svařovanou prostorovou výztuží je možno použít v běžném i vlhkém prostředí uzavřených objektů. Pokud bude strop použit v prostředí s relativní vlhkostí vzduchu 60 – 80 %, musí být na podhledu opatřen omítkou tloušťky minimálně 15 mm.

Výhody

světlé rozpětí až do 8000 mm
možnost ekonomické volby ze šesti tlouštěk podle zatížení a rozpětí
vysoká únosnost
tuhá monolitická deska
snadná (i ruční) manipulace a montáž
ideální podklad pod omítku
nízké doplňkové vložky pro možnosti širšího statického využití stropu
snadné navrhování a stavění v kompletním systému POROTHERM

Montáž

Na nosné zdivo se položí těžký asfaltový pás a to pouze do míst pod budoucí ztužující věnec. Asfaltový pás se nepokládá na překlady v místě nad otvorem. Na takto akusticky opatřené zdivo se nosníky ukládají do 10 mm tlustého lože z cementové malty. Skutečná délka uložení musí být na každé straně nejméně 125 mm!!! Jako akustické opatření proti šíření hluku v budovách ve svislém směru lze použít těžký asfaltový pás, který se položí na nosné zdivo, a to pouze do míst pod budoucí ztužující věnec. Toto opatření však snižuje účinnost ztužujícícho věnce prováděného v úrovni stropní desky, a proto je potřebné provést vyztužení hlavy stěny, nejsnáze prefabrikovanou výztuží ložných spár MURFOR. Asfaltový pás se nepokládá nad překlady v místě nad otvorem.

kmbeta13-pr-4

heluz2

heluz3

heluz4

heluz5