Balkóny

Systém Profi: Oprava balkonu za pár hodin

 

Technologický postup aplikace zateplení na různé typy fasád, jehož užitečnost je dnes již nepochybná, je do značné míry unifikován. Jeho účinnost – a tím i návratnost vynaložených prostředků – spočívá především v kvalitě použitých materiálů. Tepelná izolace balkonů však donedávna významně závisela na klimatických podmínkách a technologickém postupu samotném, aniž svojí životností dosahovala kvalitativních parametrů ostatního zateplení.

1756 m

 

Balkonový systém - varianta PROFI

Zdroj:  STOMIX, spol. s r.o.

 

Nový balkonový systém Profi řeší zateplení horní části balkonové podesty a na minimum snižuje použití mokrých procesů, takže k hotovému přijdete už za pět až šest hodin.  

Díky zkrácení technologických prodlev souvisejících s vyspárováním, hydroizolací či finálními úpravami není třeba vytvářet betonovou spádovou vrstvu, čekat na její vytvrzení a obávat se navlhnutí okolního zdiva. 

Základem systému jsou konstrukční desky S-board Terrace a speciální drenážní fólie, které působí jako hydroizolační vrstvy a odvádí vlhkost z balkonové konstrukce. (Poruchy nosných konstrukcí balkónů a lodžií vznikají hlavně následkem špatné nebo chybějící hydroizolace - velké množství záměsné vody ve spádových vrstvách a všech vodou ředitelných hmotách vede nejen k průsakům, ale i k zatékání do bytů).