Gabiony

 Gabionové zdi (gabiony) jsou drátokamenné prvky, většinou ve tvaru krychle. Jako výpň je použit lomový nebo přírodní kamen, případně proložený zeminou či recyklátem.

 

Stavba gabionu má svoje pravidla

Použité materiály musí být vhodně zvolene z důvodu odolnosti vůči povětrnostním vlivům, kámen neštěpivý a dostatečně tvrdý. Na výrobu svařovaných sítí a spojovacího materiálu je použit speciálně antikorozně upravený drát. Umístění spon v gabionu zaručuje odolnost a pevnost přední svislé stěny proti vyboulení a tím je zajištěna tvarová stálost konstrukce. Z estetického důvodu, se na pohledovou stranu gabionové konstrukce používá lomový kámen, jehož optimální rozměry jsou jeden a půl až trojnásobkem rozměru oka sítě. Drobnější frakce slouží k výplni mezer.

 

Úprava podloží

Vlastní montáži předchází nezbytná úprava terénu – zhutnění podloží a srovnání základové spáry do předepsaného sklonu. Výhodné pro přípravu základové spáry je použití gabionových matrací, které se snadno přizpůsobí reliéfu podloží.

 

Pravé úhly

Rozměr gabionu je možné přizpůsobit požadavkům terénu, návrhu. Výhody gabionových konstrukcí: rychle a levně Nespornou předností gabionů je suchá montáž, přírodní vzhled, variabilnost použití, vysoká zvuková pohltivost, vodopropustnost a finanční výhodnost oproti srovnatelným konstrukcím. Gabionové systémy umožňují rychlou výstavbu ekologických, kompaktních a vysoce odolných stavebních konstrukcí, jakými jsou opěrné a protihlukové zdi, obkladní zdi či architektonické prvky pro exteriér a interiér. Pro výplň se používají různé druhy materiálu od kameniva přes zeminu, drcený beton až po recyklovaný stavební materiál. I když jsou gabiony i matrace lehce a rychle sestavitelné, přesto nelze stavbu podceňovat. Dozor geotechnika či odborná montáž jsou z hlediska pozdější bezpečnosti naprostou nezbytností.

n 002zahrada samsung 221

n 003zahrada samsung 222

n 010zahrada samsung 225